INTENCJE MODLITEWNE DLA RÓŻY RODZICÓW NA ROK 2023 

Styczeń 

Papieska: Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji i pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom.

Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii. 
Róży Rodziców: O dobre środowisko wzrastania dla dzieci. 

Luty 

Papieska: Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.

Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii. 
Róży Rodziców: O żywą obecność Jezusa w życiu dzieci i rodziców. 

Marzec 

Papieska: Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii.
Róży Rodziców: O łaskę powstania z upadków grzechowych, szczere i częste spowiedzi święte. 

Kwiecień 

Papieska: Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.

Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii. 
Róży Rodziców: O uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki obarczają dzieci i o nawrócenie. 

Maj 

Papieska: Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii. 
Róży Rodziców: O Ducha Świętego w naszym życiu, jego działanie i charyzmaty. 

Czerwiec 

Papieska: Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii. 
Róży Rodziców: O właściwe wypełnianie władzy rodzicielskiej. 

Lipiec 

Papieska: Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.

Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii. 
Róży Rodziców: O godne, święte i jak najczęstsze uczestnictwo w Eucharystii. 

Sierpień 

Papieska: Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.

Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii. 
Róży Rodziców: O Miłość w życiu dzieci i o umiejętność dzielenia się Miłością. 

Wrzesień 

Papieska: Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości. Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii.

Róży Rodziców: O łaskę dobrego wypełniania Bożych słów i przykazań. 

Październik 

Papieska: Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii. 
Róży Rodziców: O uwielbienie Bożego Miłosierdzia w darach, jakimi nas obdarzył poprzez Maryję Królową Różańca Świętego. 

Listopad 

Papieska: Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii. 
Róży Rodziców: O wytrwałość w trudnych chwilach i powierzenie się Bogu w Kościele. 

Grudzień 

Papieska: Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.

Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii. 
Róży Rodziców: Podziękowanie za wszystkie dary i łaski otrzymane za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i tej modlitwy. 

 

 

 

INTENCJE MODLITEWNE DLA RÓŻY MATEK NA ROK 2023 

Styczeń 

Papieska: Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji i pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom.

Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii. 
Róży Matek: O ufność i nadzieję. 

Luty 

Papieska: Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.

Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii. 
Róży Matek: Prosimy Cię, Maryjo o łaskę Twego Pokoju w sercu. 

Marzec 

Papieska: Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii. 
Róży Matek: O ufność w Boże Miłosierdzie wypływające z tajemnicy Krzyża. 

Kwiecień 

Papieska: Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.

Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii. 
Róży Matek: O wiarę, zaufanie i roztropność. 

Maj 

Papieska: Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii. 
Róży Matek: Za zmarłych proboszczów naszej parafii. O nowe powołania kapłańskie i zakonne.  

Czerwiec 

Papieska: Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii.
Róży Matek: O przemianę serca i przeżywanie Bożej obecności w życiu. 

Lipiec 

Papieska: Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.

Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii. 
Róży Matek: O wierność w modlitwie. 

Sierpień 

Papieska: Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.

Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii. 
Róży Matek: O łaskę trzeźwości dla naszego narodu oraz wytrwanie w walce z innymi nałogami. 

Wrzesień 

Papieska: Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości. Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii.

Róży Matek: Za Ojca Świętego Franciszka, aby kierował Kościołem Powszechnym prowadzony przez Ducha Świętego. 

Październik 

Papieska: Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii. 
Róży Matek: Za dzieło Żywego Różańca w Polsce. 

 Listopad 

Papieska: Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii. 
Róży Matek: Za wszystkich zmarłych, a szczególnie za zmarłe członkinie Żywego Różańca. 

Grudzień 

Papieska: Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.

Stała: Módlmy się o umocnienie dla księdza proboszcza naszej parafii. 
Róży Matek: Dziękczynienie za wszelkie dobre czyny dokonane w ciągu roku.

TAJEMNICE RÓŻAŃCA DO INDYWIDUALNEGO ODMAWIANIA NA KAŻDY MIESIĄC 2023R.:

Żywy różaniec matek: