72 9065 0006 0080

0800 3418 0002

Bank Spółdzielczy

 w Gnieźnie

 

61 427 74 14

793 614 914

Popowo Ignacewo 1

62-212 MIELESZYN

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Popowie Ignacewie 

Aktualności

Po długiej przerwie, po wielu latach milczenia, zabrzmiał jeden z dzwonów kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Popowie Ignacewie. Największy dzwon Po długiej przerwie, po wielu latach milczenia, zabrzmiał jeden z dzwonów kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Popowie Ignacewie. Największy dzwon „Maryja” usłyszeliśmy już w Wielki Czwartek podczas śpiewu "Chwała na wysokości Bogu". Dzwon usłyszymy również w Wielką Sobotę i od tego dnia będzie towarzyszył zawsze naszej wspólnocie parafialnej wzywając nas do zwrócenia serca ku Bogu w modlitwie. Już dzisiaj możemy stwierdzić, że jest to wydarzenie historyczne, szczególnie, że dojdzie do niego w roku w którym przypada 130. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci Franciszka Saskowskiego, właściciela majątku Popowo Ignacewa, fundatora kościoła i dzwonów.
Osoby chcące wesprzeć ten szczytny cel mogą wpłacać środki na konto parafii: Parafia w Popowie Ignacewie, Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, numer konta: 72 90650006 0080 0800 3418 0002 z dopiskiem „Na kościelne dzwony”.
Odsyłamy do artykułu i zachęcamy do jego lektury

Krzyż z wieży kościoła

2020 rok

Nowe schody wejściowe

2021

montaż 
wyświetlacza 
pieśni

stara podłoga na strychu kościoła

nowa podłoga