Kapłani pracujący w Popowie Ignacewie

 

Przez parafię w Popowie Ignacewie, przez 84 lata istnienia tej wspólnoty, przewinęło się bardzo wielu kapłanów.

 

Pierwszym proboszczem, od 10 lipca 1936 do 24 sierpnia 1940 roku był ks. Edmund Wesołowski (od 15 maja do 14 sierpnia 1940 gdy ks. Wesołowski był w areszcie, zastępował go ks. Stanisław Fengler z Sokolnik).

 

Gdy obaj zostali wywiezieni do Dachau, to od 24 sierpnia 1940 do 6 października 1941 do Popowa Ignacewa przyjeżdżał ks. Władysław Cegielski z Modliszewka (także trafił do Dachau).

 

Od 6 stycznia 1942 do 26 stycznia 1945 roku kościół był zamknięty i zamieniony na magazyn. Wówczas wierni jeździli do kościoła w Łopiennie gdzie proboszczem był

ks. Kazimierz Roesler.    

 

Po wojnie w parafii pracowali:

 

- od 1 marca do 11 lipca 1945 proboszczem był ks. Leon Lenz

- od 12 lipca 1945 do 14 marca 1946 – ojciec Franciszek Zawodny

- od 15 marca 1946 do 31 sierpnia 1947– ks. Tomasz Sobieraj

- od 1 września 1947 do 31 października 1950 – ks. Alfons Pszczoliński

- od 1 listopada 1950 do 7 stycznia 1954 – ks. Józef Jachecki

- od 7 stycznia 1954 do 31 sierpnia 1957 – ks. Tadeusz Pomin

- od 1 września 1957 do 28 lutego 1964 – ks. Bogdan Jankowski    

 

Nagła śmierć ks. Jankowskiego spowodowała, że od 28 lutego do 17 maja 1964 roku do Popowa Ignacewa dojeżdżał z Sokolnik ks. Józef Jachecki, a po nim od 17 maja do 31 sierpnia 1964 z Łopienna przyjeżdżali tamtejszy proboszcz ks. Joachim Behnke i wikariusz ks. Czesław Sobczak.    

 

Od 1 września 1964 do 15 czerwca 1973 roku proboszczem był ks. Marian Kitkowski. Jednak w tym okresie ze względu na jego chorobę, w pracy wspierali go wikariusze:

- od 6 stycznia do 1 maja 1971 i ponownie od 1 lipca 1971 do 19 czerwca 1973

ks. Stanisław Różniak;

- od 1 maja do 30 czerwca 1971

ks. Wacław Kuśmierek.

 

W kolejnych latach proboszczami byli:

 

- 20 czerwca 1973 roku do 1983 roku – ks. Stanisław Różniak

- od grudnia 1983 roku do 1996 roku – ks. Jerzy Witkowski

- od 1996 do 25 kwietnia 2019 roku – ks. Henryk Szeffler

 

Od 1 lipca 2019 roku nowym proboszczem został ks. Krzysztof Kawalerski

Duszpasterze