72 9065 0006 0080

0800 3418 0002

Bank Spółdzielczy

 w Gnieźnie

 

61 427 74 14

793 614 914

Popowo Ignacewo 1

62-212 MIELESZYN

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Popowie Ignacewie 

MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ 
EPIDEMII KORONAWIRUSA

 

 

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby oraz pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

 

LITANIA I SUPLIKACJE

 

Wielki Post to szczególny czas, w którym współczucie konkretyzuje się w solidarności i w trosce o bliźniego. Z wiarą pragniemy zwrócić się w błagalnej modlitwie do Pana przez wstawiennictwo Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i Uzdrowienia Chorych na Duszy i na Ciele oraz przez wstawiennictwo naszych Świętych Patronów i prosić wszechmogącego Boga, aby nieustannie czuwał nad nami i w obliczu zagrożenia chorobą koronawirusa, zachował nas w zdrowiu i bezpieczeństwie.

W tradycji Kościoła katolickiego jest wielu świętych i błogosławionych, do których wierni zwracali się i zwracają jako do orędowników w czasie epidemii. Kult poszczególnych świętych w tej kwestii jest mocno zróżnicowany regionalnie i historycznie.

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.

Święty Józefie, módl się za nami.

Święty Michale Archaniele, módl się za nami.

Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami.

Święty Antoni z Padwy, módl się za nami.

Święta Klaro, módl się za nami.

Święty Sebastianie, módl się za nami.

Święty Rochu, módl się za nami.

Święta Rozalio z Palermo, módl się za nami.

Święty Aleksy, módl się za nami.

Święta Katarzyno Genueńska, módl się za nami.

Święty Kamilu de Lellis, módl się za nami.

Święty Janie Boży, módl się za nami.

Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami.

Święty Wojciechu, módl się za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

 

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na nasze utrapienie, umocnij wiarę swoich dzieci i ulżyj ich brzemieniu, aby zawsze ufały Twojej ojcowskiej Opatrzności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Niech śpiew suplikacji, które w tradycji Kościoła są szczególną modlitwą błagalną, będzie naszym szczerym wołaniem o uchronienie nas od niebezpieczeństwa.

 

Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy Wysłuchaj nas Panie!